Chuyển dữ liệu từ NORIA ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang LORENCIA [MU-FPT.VN] (Tài khoản : - Nhân vật : )


Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay NORIA chính thức nói lời chia tay!
BQT quyết định sát nhập NORIA sang LORENCIA [MU-FPT.VN]. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang LORENCIA [MU-FPT.VN] tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ NORIA sang LORENCIA [MU-FPT.VN].

Thời gian chuyển Server : 21:00 17/11/2018 - 24h 30/11/2018
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

LORENCIA [MU-FPT.VN] : Trang chủ - Tải Game - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập :LORENCIA [MU-FPT.VN].

Lưu ý :

__HƯỚNG DẪN__
Bước 1: Tải game bên MU mới cần sát nhập.

Bước 2: Qua bên MU mới tạo tài khoản + nhân vật trước đã ( Tuyệt đối không đặt tên linh tinh nhân vật).

Bước 3: Vào máy chủ MU cũ dồn đồ quan trọng vào 1 nhân vật chính như Hình Ảnh bên phải ➡️

Bước 4: Thoát hẳn game ở cả MU mới và Mu cũ trước khi sát nhập ( ko được online mu nào cả ).

Sát nhập xong vào chơi luôn, không cần chờ đợi. Các bạn phải tự sát nhập. Sát nhập chỉ cần Mk cấp 1 - Mk cấp 2, vì thế tuyệt đối không cung cấp Mật khẩu cho bất cứ ai.


  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở LORENCIA [MU-FPT.VN] trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở LORENCIA [MU-FPT.VN] không nhất thiết trùng với NORIA . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại NORIA sẽ được thay thế sang LORENCIA [MU-FPT.VN] .